Кои сме ние

Една може! започна во 2014 година како женско движење за трансформација на стереотипните видувања во однос на еднородителските семејства и самохраните родители во Македонија. Движењето броеше 2 000 членки од целата земја. Две години после активистичките заложби, во 2016 се оформи граѓанска организација за антидискриминација преку унапредување на правата и можностите на жените самохрани мајки.

ТРКАЛЕЗНА МАСА

Еднакви права и можности за самохраните мајки

Жените можат

артивистичка изложба „Женски град``

Институционална видливост

- Јавна парламентарна расправа

31074

самохрани мајки во Р. Македонија

9665+

самохрани мајки на територија на Град Скопје,

300

барања за информации од јавен карактер до релевантните институции

12

прифатени препораки од Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите во Собранието na Р. Македонија

Придружете ни се и станете член!

Пополнете го формуларов и пријавете се