Алтернативна цртачница за деца
22 May
Алтернативна цртачница за деца
 • 11:00 am
 • Дом на култура Кочо Рацин
Акција – “Отскочна даска”        Stepping stone action
29 Apr
ЖЕНИТЕ МОЖАТ!
07 Apr
ЖЕНИТЕ МОЖАТ!
 • Народен Фронт бр.5
Скопско и се е можно
19 Jun
Скопско и се е можно
 • 10 : 00- 13 : 00
 • Народен Фронт бр.5
Економска Слобода
19 Jun
Економска Слобода
 • 10 : 00- 13 : 00
 • Народен Фронт бр.5
Добредојде 2020, Најдобра до сега
27 Apr
Добредојде 2020, Најдобра до сега
 • 10 : 00- 13 : 00
 • Народен Фронт бр.5