[ВИДЕО] Тркалезна Маса: Еднакви права и можности за самохраните мајки

Тркалезна маса Една може

[ВИДЕО] Тркалезна Маса: Еднакви права и можности за самохраните мајки

Проследете ја во целост тркалезната маса на ГО „Една може!“ која се одржа на 30.10.2018

На ден 30.10.2018 со почеток во 10 часот во Скопје, се одржа тркалезна маса во организација на ГО „Една може!“ на тема „Еднакви права и можности за самохраните мајки“ на која беше презентирана сеопфатна „Анализа на состојбата на еднородителските семејства на самохраните мајки во Р. Македонија (извршно резиме)“ под авторство на експертски тим на Една може! и беше отворена дискусија со примарните чинители. Форматот на тркалезна маса беше избран за да ги соедини сите засегнати страни во овој социјален проблем, првенствето примарните чинители – Министерството за труд и социјална политика на Р. Македонија, експертската јавност и крајните кориснички. Според работната агенда, свое обраќање имаа претседателка на Една може!, Дороти Пачкова – родов експерт, Мерсиха Смаиловиќ – правник и активист, Мила Царовска – министер за труд и социјална политика на Р. Македонија, г-а Љубинка Поповска – постар соработник од Државниот завод за статистика како и самохрани мајки, членки на Една може!. По ислушаните експертски прилози, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се произнесе со став дека се работи за сложен процес во кој се зафатени повеќе засегнати страни, а овој вид на семејства се во одредена „сива зона, нерегулирани, недокажани“ што претставува проблем за стекнување граѓански права. Зради тоа, министерката посочи на потребата од соработка меѓу институциите невладиниот сектор и бизнис заедницата за создавање и менаџирање услуги како поддршка за овие семејства. Следствено на сето тоа, беше посочено на отворањето на законот за семејство, планирано во 2019 година, кога ќе отпочнат процесите на разгледување и регулирање на повеќе видови семејства во Р. Македонија при што ќе биде битно да се слушнат мислењата на сите засегнати страни од тоа прашање. По обраќањата на крајните кориснички, членките на Една може! и останати самохрани мајки гости на настанот, учесниците од локалната самоуправа – координаторките на комисите за еднакви можности на мажите и жените. Тркалезната маса беше затворена со сумирање на препораките од полиси брифот произлезен од Анализата, кои се однесуваа на опции за тековни политики а еднородителските семесјтва и препораки до чинителите – МТСП, ЈУМ ЦСР, Локалните самоуправи и меѓународните и граѓански организации.

No Comments

Post A Comment