APENDIX правни аспекти: Еднакви права и можности за самохраните мајки

Apendix правна анализа: Еднакви права и можности за самохраните мајки

На ден 30.10.2018 со почеток во 10 часот во Скопје, се одржа тркалезна маса во организација на ГО „Една може!“ на тема „Еднакви права и можности за самохраните мајки“ на која беше презентирана сеопфатна „Анализа на состојбата на еднородителските семејства на самохраните мајки во Р. Македонија (извршно резиме)“ под авторство на експертски тим на Една може! и беше отворена дискусија со примарните чинители. Од истражувањето на „Една може!“ произлезе и Apendix со правни аспекти на анализата. Правни експерти кои учествуваа во изработката се Емина Реброња Радоњчиќ – адвокат и Мерсиха Смаиловиќ – правник, активистка и дологодишна соработничка на „Една може!“.

Содржината на докоментот може да ја превземете на линкот погоре.

edna-moze-policy-brief