Policy Brief: Еднакви права и можности за самохраните мајки

Policy Brief. Еднакви права и можности за самохраните мајки [MKD]

Policy Brief: Equal rights and opportunities to single mothers [ENG]

На ден 30.10.2018 со почеток во 10 часот во Скопје, се одржа тркалезна маса во организација на ГО „Една може!“ на тема „Еднакви права и можности за самохраните мајки“ на која беше презентирана сеопфатна „Анализа на состојбата на еднородителските семејства на самохраните мајки во Р. Македонија (извршно резиме)“ под авторство на експертски тим на Една може! и беше отворена дискусија со примарните чинители. Од истражувањето на „Една може“ произлезе и Policy Brief за состојбата на самохраните мајки во Македонија, мерките и препораките до примарните чинители.

Содржината на овој документ може да ја превземете на англиски и македонски јазик на линковите погоре.

edna-moze-policy-brief