Свикување на Годишно собрание на ГО „Една може!“ (2018)

III Годишно собрание (1)

Свикување на Годишно собрание на ГО „Една може!“ (2018)

Го покануваме членството на ГО „Една може!“ на учество на III Годишно собрание на организацијата (2018), кое ќе се одржи на 17.12.2018 (понеделник), во Концепт центар Една може/Една прави, со почеток од 17 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Извештај за сработеното во 2018
  2. Гласање нови документи: Статут, Етички кодекс
  3. Стратешки цели за 2019

 

III Годишно собрание (1)

 

No Comments

Post A Comment