Галерија

„Жените можат!“ е проект кој таргетира и вклучува жени, девојки и девојчиња од ситегенерации, и деца на жените-мајки, кои се интересираат за креативно практицирање наженско културано и социјално, интердисциплинарно самојакнење. По серијата работилници со експертки од разни области за неформална едукација со родова димензија, на...