“Economic Empowering to the Women”

“Economic Empowering to the Women”

One can! и One made! ги повикуваат сите жени и девојки кои се дел од дискриминирани, малцински, ранливи групи: самохрани мајки; жртви на семејно насилство; девојчиња од еднородителски семејства; жени и девојки од верски или етнички малцинства; девојки со посебни развојни потреби или потекло од специфична семејна конструкција, како и сите активистки; блогерки; инфлуенсерки, социјални воинки кои се борат за родова еднаквост..

Ве покануваме да земете учество во нашата работилница која цели кон зајакнување на учесничките како и нивно информирање и стекнување со знаење и вештини во областа на претприемништвото.

Работилницата е составена од два дела, односно теоретски и практичен дел со цел стекнување вештини, самодоверба и знаења кои водат кон економска слобода.

Средбите се одржуваат два пати месечно и солидарно споделуваме искуства со успешни претприемачки, тренери и менторки

Со љубов,

тимот на ЕДНА МОЖЕ!

Линк за пријава на учеснички:
https://goo.gl/forms/yQNrmOWRJ4FrufJ42

Линк за пријава на менторки:
https://goo.gl/forms/NfQVbPh50Va0mJWu1

 

No Comments

Post A Comment