Добредојде 2020, Најдобра до сега

За настанот...

One can! журка за испраќање на 2019 и дочек на НАЈДОБРА ДО СЕГА 2020 година ♥ На 27.12.2019, петок, сите во Old School Bar, од 20.00 часот. Добредојдени се сите со кои делиме идеолошки видувања за правда, љубов, живот, сите со кои сме споделиле заеднички мигови, соработки, акции, работа, забава, тага и среќа, но и сите оние со кои не сме успеале да се видиме во живо ♥ Да наздравиме за праведна, нежна, изобилна, љубовна, радосна, свесна, игрива, плодна, исполнета со убавини, среќнаа нова НАЈДОБРА ДО СЕГА 2020 година. Cheers! Со љубов, Една може! тим