ЖЕНИТЕ МОЖАТ!

За настанот...

ЖЕНИТЕ МОЖАТ! е проект кој таргетира и вклучува жени, девојки и девојчиња од сите генерации, и деца на жените-мајки, кои се интересираат за креативно практицирање на женско културно и социјално, интердисциплинарно самојакнење. Прокетот ЖЕНИТЕ МОЖАТ! има за цел да ги зајкне учесничките, да ги информира и стекне со знаење и вештини за разбирање на родовите нееднаквости, во контекст на оптественото функционирање, но и во контекст на индивидуалните права. ЖЕНИТЕ МОЖАТ! воведува уникатни приоди и методологии за да ја подигне свеста на учесничките за различните нерамноправни улогуги и одговорности на жените и мажите во секој поединечен контекст. Исто така, проектот ќе овозможи граѓанска едукација за правата, потребите и препораките за воспоставување на родова еднаквост, теоретски, практични и креативни интердисциплинарни, неформални работилници. Резулат на ЖЕНИТЕ МОЖАТ! е промена во перцепциите и знаењата, и мотивација за: 1. Водич во основи на родови науки, 1.А. жени во медиуми: диети, иделано женско тело, портретизација, ДР. Ирена Цветковиќ 2. Женски права, женско движење и активизам, 2.А. Жени и активизам на социјални медиуми, Наташа Доковска, 3. Женски работнички права 3.А. Ана Василева, феминистка, активистка 4. Родово базирано насилство 4.А. семејно насилство, Билјана Настовска, феминистка, активистка 5. Женски граѓански организации низ партиципативни процеси во демократско општество, 5.А. жени во политики. Др. Дијана Стојановиќ Ѓоргиевиќ 5.Б. Ивет Ѓоргиева, активистка 6. Културолошки родови димензии, 6.А. Др. Ана Мартноска 7. Женска уметност и артивизам. ЖЕНИТЕ МОЖАТ! е интердисциплинарен проект кој ги обединува академските знаења, практичните примени низ живото искусување и креативноста, во служба на осознавање и дејствување кон родово рамноправно општество. Сите права над проектот се во интелектуална сопственост на координативниот тим и истите се заштитени преку агенција за заштита на авторски права. Проектот се имплементира преку единствената „грас рут“ граѓанска организација „ЕДНА МОЖЕ!, а со поддршка на Министерство за Култура на Република Македонија. Со љубов, тимот на „Една може!“ Пријавување: https://docs.google.com/forms/d/1NNDGBXw4uQeDQxyiqkpYVson0zFhZclJoHifxzeXPCE/edit Следуваат дополнителни информации :)