За нас

Една Може, здружение за родова еднаквост е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение. Самостојно формирано со слободно здружување на сите за заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, за унапредување на родовата еднаквост и женските права, граѓанското општество и локалните заедници. Опфаќа дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетнички односи и економски развој на територијата на републиката и пошироко во согласност со Уставот и Законот.

Услуги

Правна

Психо-социјална

Обуки

Истражувања

Кампањи

Семинари

.