Онлајн Контакт Форма

Доколку имате потреба од дополнителни информации Ве молиме, контактирајте не – посветени сме кон задоволување на Вашите секојдневни потреби. Префериран метод за контакт на ЕДНА МОЖЕ е преку E-пошта. Ние Ви препорачуваме да ја користите формата подолу за да обезбедите приоритет при добивање одговор.

Концепт центар Една може

Концепт центар Една може/Една прави

Ул. „Народен фронт“ бр. 5/9, 1000 Скопје

ГО „Една може“ Скопје
Седиште: ул. „Народен фронт“ бр. 5/9, 1000 Скопје
Email: onecan2015@yahoo.com
Phone: +(389) 71 936 497