Честит 1 мај! ✊

🥳Додека го славиме Денот на трудот на 1 мај- нашиот втор омилен празник, веднаш по 8 март, важно е да одвоиме еден момент да го препознаеме и почитуваме придонесот на работничките во работничкото движење. ✊Низ историјата, жените играле клучна улога во борбата за правата на работниците и притискањето за подобри работни услови. 🥲За жал, и покрај нивниот непроценлив придонес, жените и понатаму се соочуваат со бројни предизвици на работното место. Жените сè уште се помалку платени од нивните машки колеги и честопати мораат да се справат со вознемирување и дискриминација на работното место. 🤷‍♀️Ова е особено точно за самохраните мајки, младите од еднородителски семејства, жените од маргинализирани контексти, малцинските жени, ЛГБТК+ жените и жените со попреченост. 🧍‍♀️Но, и покрај овие предизвици, ние, феминистичките работнички истрајуваме и продолжуваме да придонесуваме кон промени. 🎉Додека го славиме Денот на трудот, ајде да одвоиме малку време да го препознаеме и почитуваме придонесот на феминистичките работнички за работничкото движење. Ајде, исто така, да се посветиме на продолжување на нивната агенда за еднаквост и правда на работното место. 🎗️Ова значи поддршка на политики кои промовираат еднакви плати, безбедни и здрави работни места и заштита од вознемирување и дискриминација. 🎯Поддршка за намалување на работното време од 8 на 6 часа! 🎯Слободна флуктуација на пазарот на трудот! 🎯Можности за самовработување! 🎯Загарантирано трудничко и боледување за родители на мали деца! 🎯Задолжително работно осигурување! 🎯Заштита на културните работнички! 🎯Обезбедување на хонорарните работнички! 🎯Соодветно осигурување на занаетчиките и рачните изработувачки! 🎯Безбедност на интелектуалните работнички и нивните интелектуални созданија! 🎯Флексибилни работни места! 🪢Заедно, можеме да изградиме поправедни работни места за сите работнички, без разлика на пол, раса, сексуалност или способност. Да го почитуваме наследството на феминистичките работнички со продолжување на нивните заложби. Среќен ден на трудот! 💜Со многу љубов, за секоја една д може се што посакува! Д