Обука за родова еднаквост и феминизам

Обука за родова еднаквост и феминизам

Здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ!-Скопје ќе спроведе обука на тема: ,,Родова еднаквост и феминизам’’.Обуката ќе биде спроведена по завршување на овој повик за учество во истата, oдносно 8 дена по објавувањето на истиот.Една Може!…

Јавен повик до граѓански организации за членство

Јавен повик до граѓански организации за членство во Mрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискриминација и залагање за подобрување на статусот на самохраните родители ,,ЈУНАЈТЕДФЕМ”- Скопје Здружението за родова еднаквост Една Може!-…
Јавна парламентарна расправа, отварање на новиот Предлог на „Закон за спречување и заштита од  насилство врз жените и семејното насилство“

Јавна парламентарна расправа, отварање на новиот Предлог на „Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство“

СЕДНИЦА БР.2 НА КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗАКАЖАНА НА 15.12.2020 ГОД. ВО 11:00 ЧАСОТ TEMA: ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:…
Итно барање за реобмислување на Мерката за самохрани родители, од четвртиот сет мерки на Владата!

Итно барање за реобмислување на Мерката за самохрани родители, од четвртиот сет мерки на Владата!

Итно барање за реобмислување на мерката за самохрани родители, од четвртиот сет на мерки за справување со (Covid -19 ) вонредната состојба, кои се однесуваат на самохрани родители и еднородителски семејства. Според Службен Весник од…