Category Archives for Извештаи

Компилација МЕГАФОН 1: анонимна реалност

Компилација МЕГАФОН 1: анонимна реалност/ дојави од еднородителски семејства и самохрани мајки во земјава Компилацијата МЕГАФОН 1 е првиот интердисциплинарен застапувачки документ, креиран преку брејнсторминг со група на самохрани мајки. Целта на оваа компилација е…

ПОВИК ЗА СИТЕ САМОХРАНИ И ЕДНОРОДИТЕЛСКИ СЕМЕЈСТВА

Нашите омилени подружникарчиња, имаат да споделат што научиле, зошто само кога делиме ние множиме и умножуваме. ПОВИК ЗА СИТЕ САМОХРАНИ И ЕДНОРОДИТЕЛСКИ СЕМЕЈСТВА По првата работилница, одржана во живо – со физичко присуство – https://www.facebook.com/events/753883805701116/?ref=newsfeed,…

Интро епизода

Слушнете не на: https://open.spotify.com/episode/0uEwnMlWvfZ632aGs3PsHK…Заследете на Spotify @QueenStorys Првенчето бидна-прв подкаст како први чекорчиња, трапав, надежен и искрен маѓичен токму поради сево ова совршено несовршенство од 13 минутки да се запознаеме подобро со оние со кои…
Обука за родова еднаквост и феминизам

Обука за родова еднаквост и феминизам

Здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ!-Скопје ќе спроведе обука на тема: ,,Родова еднаквост и феминизам’’.Обуката ќе биде спроведена по завршување на овој повик за учество во истата, oдносно 8 дена по објавувањето на истиот.Една Може!…
Јавна парламентарна расправа, отварање на новиот Предлог на „Закон за спречување и заштита од  насилство врз жените и семејното насилство“

Јавна парламентарна расправа, отварање на новиот Предлог на „Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство“

СЕДНИЦА БР.2 НА КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗАКАЖАНА НА 15.12.2020 ГОД. ВО 11:00 ЧАСОТ TEMA: ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:…