Акција – “Отскочна даска”                Stepping stone action

За настанот...

Една може! во соработка со Акција Здруженска и Консалтинг за стратешки развој, организира акција за outrich на членки. - ќе ги истражиме потребите на еднородителските семејства и ќе побараме предлози согласно нивните потреби - ќе информираме околу општинските обврски кон жителките - ќе Ви понудиме можност за станување дел од Една прави ♥ Со љубов, Една може!/Една прави тим